Partneři

Významnými partnery v námi realizované osvětové činnosti jsou subjekty s tuzemským i nadnárodním působením. Těmto subjektům patří naše poděkování jak za finanční, tak nefinanční pomoc tolik potřebnou k neziskovým aktivitám ACEV. Vedle už zmíněných druhů pomoci využíváme i metodickou podporu při realizaci konkrétních osvětových přednášek a v neposlední řadě i zapojení odborníků partnerů pro lektorskou činnost.

Všem našim partnerům, ať krátkodobějším či dlouhodobým patří naše poděkování. Jsme rádi, že nejen v období konjuktury, ale i v době hospodářské recese, případně mírného hospodářského růstu existují podnikatelské subjekty, které svými činy naplňují verbální proklamace společensky odpovědného chování (CSR). Takovéto subjekty si zasluhují naše uznání a nezbývá, než si přát existenci více takových firem. Rádi s takovými partnery spolupracujeme na společných cílech.

 

Patnerské subjekty pro rok 2018:

 

Hotel U Růže, Kutná Hora - Sedlec

 Evropský kulturní klub, Praha

Grada Publishing, Praha