Znalostní kurzy

 

Tzv. znalostní kurzy se zaměřují na seznamování s nejmodernějšími trendy a metodami v podnikovém řízení ve všech jeho rovinách a úrovních. Vedle obecného managementu se kurzy orientují na finanční, marketingové, procesní či personální řízení. Zvláštní pozornost je věnována marketingové komunikaci v době hospodářské recese. Kurzy jsou na bázi přednášek a řešení případových studií.

Přednášející jsou jednak špičkoví manažeři z podnikové praxe, jednak přední teoretici z akademické sféry. V mnoha případech dochází k prolnutí obou kvalifikací v osobě jednoho lektora. Lektoři jsou často propojeni na přední instituce v daném segmentu trhu - CIMA, NIMA, ČMA, SMF, AMC, HK ČR apod. Kurzy jsou finančně i časově náročnější a vyžadují hluboký motivovaný zájem účastníka kurzu o danou problematiku.