Uzavřené kurzy

 

Tzv. uzavřené kurzy jsou de facto speciální kurzy pořádané pro uzavřené skupiny účastníků v rámci firemního vzdělávání. Kurzy jsou pořádány na základě požadavků klienta, a to při zahrnutí výsledků provedené vstupní analýzy potřeb klienta. Kurzy jsou realizovány buď mimo systémové řešení vzdělávacího programu pro zaměstnance, nebo mají charakter systémových vzdělávacích programů v rámci dlouhodobějšího kvalifikačního rozvoje zaměstnanců. ACEV nabízí jak jednotlivé vzdělávací moduly separátně, tak celá systémová řešení v oblasti řízení lidských zdrojů.

Podrobnější nabídku předkládáme klientovi vždy až po důkladné analýze firemního prostředí klienta experty ACEV. Každý takový vzdělávací projekt je individuální a nelze jej paušalizovat. ACEV si vyhrazuje právo odmítnout zakázku, pakliže by její realizace a zejména předpokládané výsledky neodpovídaly vysokým standardům kvality vzdělávacích programů společnosti ACEV, případně by mohly ohrozit její dobré jméno. Ceny za takové vzdělávací projekty jsou smluvní.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte: reditel@acev.cz.