Otevřené kurzy

 

Tzv. otevřené kurzy jsou pořádány pro zájemce ze široké veřejnosti na různá témata profesního vzdělávání. Většinou se jedná o účastníky z různých firem, kteří se zapíší na vzdělávací kurz specifického zaměření v rámci tzv. individuálního plánu osobního a kvalifikačního rozvoje. Tyto kurzy jsou poměrně oblíbené a finančně dostupné. Vzhledem k nahodilosti vybraného vzroku účastníků kurzu nelze zajistit systémovost takového vzdělávání.

 

Nabídka kurzů:

 

        zima / jaro 2018

 

            Efektivní obchodní komunikace a umění negociace (kód: SS 1913)

            Jak využívat typologii osobnosti pro úspěšný obchod (kód: SS 2913)

            Rétorika a umění sebeprezentace (kód: SS 3913)