Profesní vzdělávání

 

Oblast profesního vzdělávání je určena pro rozvoj lidského kapitálu uvnitř firem, ale i pro jednotlivé účastníky trhu práce. Pakliže bychom charakterizovali tento druh vzdělávání, pak se jedná o B2B princip. Pomáháme velmi efektivně zvyšovat kvalifikaci pracovníkům na manažerských, ale i specialistických či referentských pozicích, včetně pracovníků obchodu, ale rovněž poskytujeme postgraduální vzdělávání všem zájemcům o vyšší kvalifikaci. Některé z našich kurzů jsou uznány jako rekvalifikační. Zajímá vás víc? Zeptejte se nás.

Protože dnes už de facto všichni občané vědí, že práce je jedním z unikátních výrobních faktorů, nikoho nepřekvapí, že zaměstnavatelé se snaží najímat jen vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a nejsou ochotni někoho "jen tak" zaměstnávat. Při obsazování pracovních míst dohází k velmi přísné selekci uchazečů o pracovní místo, takže jediným relevantním a průkazným kritériem je dosažená kvalifikace a pracovní zkušenost. Dobře víme, že na trhu práce se v roli poptávajícího nacházejí firmy a v roli nabízejícího jedinci či domácnosti. Pro většinu jedinců či domácností představují odměny za vykonanou práci dominantní, leckdy jediný zdroj příjmu. Lidé pracují za mzdu a ta se zpravidla odvíjí (její výše) od kvalifikačního profilu a zkušeností každého pracovníka. Jako všude v tržním mechanismu se i v tomto případě firmy snaží maximalizovat zisk. Obě strany trhu práce chtějí maximalizovat svůj užitek. Firmy zisk, domácnosti mzdu (odměnu).  Aby jednotlivci či domácnosti mohli maximalizovat svůj užitek, primárně peněžní, musí být zaměstnáni u firmy, která je dostatečně zisková, aby byla schopna patřičně odměňovat své zaměstnance. A ziskovou se stává tehdy, když maximalizuje využití práce, tedy kdy se příjmy získané pomocí poslední jednotky práce vyrovnají nákladům na nájem práce, respektive je přesahují.

Obr.: Neznáš-li mě, zeptej se na mě v ACEV

 

V ACEV pomáháme maximalizovat užitek plynoucí z výrobního faktoru zvaného práce oběma stranám trhu. Naše služby v oblasti profesního vzdělávání jsou vysoce efektivní a vycházejí jak z erudice, tak letité zkušenosti našich lektorů. Zakladatel ACEV dlouhé roky působil ve vrcholných manažerských pozicích a současně zrealizoval více než 1300 kurzů v oblasti profesního vzdělávání. Lektoři ACEV jsou propojením vlastní profesní zkušenosti s teoretickou průpravou a nadprůměrnými prezentačními schopnostmi.

Profesní kurzy pořádáme buď jako otevřené, tj. určené pro volně příchozí zájemce tzv. z ulice, nebo také individuální kurzy a vedle toho se specializujeme na kurzy uzavřené, tzv. in house. Veškeré služby v této oblasti poskytujeme na základě individuálních smluvních ujednání s nejužším vedením zadavatelských firem, a to Profesionálně, Efektivně a Spolehlivě. Jsme tudíž PES. Ceny jsou smluvní a vždy razíme přístup rozumných, tj. oboustranně přijatelných cen. Navíc valná část z takto získaných finančních prostředků putuje zpět do rozpočtu ACEV na pořádání osvětových akcí. Máme minimalizované náklady, proto si můžeme dovolit nabízet kvalitní služby za přijatelné ceny. Nenabízíme jednorázový obchod, nabízíme dlouhodobé partnerství!

 

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ (Artemus Ward)