Společenskovědní oblast

 

V rámci společenskovědní oblasti se zaměřujeme na celou množinu dílčích oborů a snažíme se nacházet vzájemné mezioborové průniky, které ukazují na synergický efekt různých vědních disciplín. Uplatňování principů kognitivní koherence je jedním z našich cílů. Na počátku naší činnosti byly ve středu zájmu takové disciplíny, jako jsou filosofie, obecná historie, politologie. Dnes se zaměřujeme i na egyptologii, archeologii, kunsthistorii, psychologii, sociologii, marketing a další.

 

Odborným garantem pro tuto oblast je: Marek Matějka (filosof, historik, univerzitní pedagog)