Přírodovědná oblast

 

V rámci přírodovědné oblasti se zaměřujeme na celou množinu dílčích oborů a snažíme se nacházet vzájemné mezioborové průniky, které ukazují na synergický efekt různých vědních disciplín. Uplatňování principů kognitivní koherence je jedním z našich cílů. Na počátku naší činnosti byly ve středu zájmu takové disciplíny, jako matematika, logika a fyzika, posléze chemie, botanika, zoologie a dnes i makromulekulární biologie a klimatologie. Samostatnou oblastí našeho zájmu je pak astronomie. V poslední době se ACEV snaží o spolupráci i s odborníky v astrofyzice. Uplatňujeme standardní vědecké metody a jsme kritičtí vůči všem esoterickým naukám a alternativním způsobům "vědeckého" bádání. Ke klíčovým oblastem zájmu patří klasická medicína, a to v celé její podoborové šíři.

 

Odborným garantem pro tuto oblast je: RNDr. Peter Zamarovský, CSc. (teoretický fyzik, filosof)