Křeslo pro hosta

 

Součástí osvětových aktivit ACEV je pořádání interaktivního diskusního pořadu Křeslo pro hosta. Do Křesla jsou zvány významné osobnosti ze světa vědy, techniky, umění či kultury, výjimečně sportu. O výběru osobností do Křesla rozhoduje správní rada ACEV. Návrhy na jednotlivé osobnosti - hosty mohou podávat jak členové správní rady, tak i občané prostřednictvím ředitele ACEV.

O konečném výběru vhodných uchazečů rozhoduje správní rada ústy svého předsedy.

Pořad Křeslo pro hosta se koná na místech dle určení správní rady, případně jinde dle aktuální situace a možností pořadatele.

Pro přesnější informaci zveřejňujeme STATUT Křesla pro hosta zde.