Ekonomická oblast

V ekonomické oblasti se zaměřujeme na zvyšování finanční gramotnosti občanů ČR, a to zejména v čerpání finančních produktů bankovních i nebankovních institucí. Konkrétně se jedná o čerpání půjček (spotřebitelských úvěrů, hypotéčních úvěru, kontokorentů, revolvingových úvěrů či používání kreditních karet - úrok, úroková sazba, roční procentní sazba nákladů, směnka, rozhodčí doložka apod.). Dále se zaměřujeme na šíření osvěty v oblasti penzijního a stavebního spoření a dalších finančních derivátů. Samostatnou tématikou je oblast finančního investování (obchodování s cennými papíry - investiční příležitost, investiční riziko, státní dluhopisy atd.).

Vedle elementárních základů finanční gramotnosti se zaměřujeme i osvětu pro pokročilejší z oblasti mikroekonomických a makroekonomických aplikací. Pro zájemce o širší pojetí ekonomické teorie realizujeme i osvětové přednášky z dějin a vývoje ekonomických teorií. 

Cílovou skupinou jsou jednak mladí lidé ve věku 15, respektive 18+, u nichž je vhodné poskytovat informace o sociálně ekonomických svízelých "dospělého života" a doplňovat konkrétními ekonomickými aplikacemi již získané školní vědomosti. Často se jedná i o absolventy SŠ, VOŠ i VŠ. Dalšími cílovými skupinami jsou skupiny znevýhodněných občanů (sociálně či zdravotně exkludovaní), tj. ženy na mateřské či muži či ženy v průběhu i po skončení rodičovské dovolené, což umožňuje snazší návrat do ekonomicky aktivního života. V neposlední řadě se orientujeme i seniory, analogicky k fungování "univerzitám třetího či čtvrtého věku". V této oblasti spolupracujeme s renomovanými subjekty na tuzemském i zahraničním trhu, jejichž spolupráci vítáme zejména v metodické a produktové oblasti.

 

Odborným garantem pro tuto oblast je: Ing. Michal Mirvald, Ph.D. (ekonom, proděkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, zást. ved. kat. ekonomie)