Osvětové aktivity

 

Hlavním posláním ACEV je pořádat osvětové přednášky a další akce tohoto typu na celém území České republiky. Chceme podporovat rozvoj obecné vzdělanosti a gramotnosti jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. K těmto účelům využíváme přednášky, semináře, besedy a diskusní panely. Rovněž chceme pořádat odborné konference a jiná setkání odborníků z různých oborů. Maximální úsilí vyvíjíme dlouhodobě na poli popularizace vědy, techniky a také filosofie.

Jsme přesvědčeni, že podporování kritického myšlení v současné české společnosti je nadmíru důležité a napomáhá šíření zdravých názorů a také životního stylu. Nezasahujeme do politického a náboženského přesvědčení občanů, snažíme se být nikoli apolitičtí (to ani nelze), nýbrž nepolitizující a nestranící jakékoli ideologii, ať už společenské, politické, kulturní či náboženské. Ctíme zásady sekulární pluralitní občanské společnosti.