Lektoři

 

Společnost spolupracuje se dvěma autonomními skupinami lektorů. Tito jsou rozděleni na odborníky z oblastí  profesního vzdělávání  a osvětové činnosti. Zatímco lektorát pro profesní vzdělávání je tvořen významnými experty z praxe, kteří předávají v rámci kurzů své mnohaleté zkušenosti z výkonu svých kmenových pracovních pozic, osvětové činnosti se věnují nejvýznamnější znalci z daných oborů, zejména se rekrutující z vědeké a akademické oblasti. Všechny lektory spojuje několik klíčových parametrů: vysoká erudice, dlouholetá praxe, výjimečné pedagogické a didaktické schopnosti a zejména vysoký morální kredit napříč společností.