Na co navazujeme

 

ACEV navazuje na mnohaleté vzdělávací a osvětové aktivity svého zakladatele, který za posledních dvacet let realizoval stovky přednášek pro veřejnost a ve spolupráci se svými přáteli se průběžně věnuje šíření osvěty napříč celou Českou republikou. Z již uskutečněných přednášek v nedávné minulosti uvádíme ilustrativní výběr.

Marek Matějka, Nicolló Machiavelli aneb morální versus účelné chování a jednání, PEN klub, Praha

Marek Matějka, Proč Marx myslel, jak myslel aneb od prométheovského temperamentu ke Komunistickému manifestu, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Proč lidé podléhají reklamě aneb emoční versus racionální aspekt myšlení, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Proč lidé podléhají reklamě aneb emoční versus racionální aspekt myšlení, Akademie věd, Praha

Marek Matějka, Proč Marx myslel, jak myslel aneb od prométheovského temperamentu ke Komunistickému manifestu, PEN klub, Praha

Marek Matějka, Proč lidé podléhají reklamě aneb emoční versus racionální aspekt myšlení, Masarykova univerzita, Brno

Marek Matějka, Od Machiavelliho k Schopenhauerovi aneb idoly účelnosti nebo pilíře cynismu?, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Význam IQ pro běžný život, PEN klub, Praha 

Marek Matějka, Friedrich Nietzsche - hlasatel morálky o nadčlověku aneb Zarathustra versus eugenika, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, Proč lidé podléhají reklamě aneb emoční versus racionální  aspekt myšlení, Nové aula VŠB-TU v Ostravě-Porubě, Ostrava

Marek Matějka, Proč lidé podléhají reklamě aneb emoční versus racionální  aspekt myšlení, Klub Atlantik, Ostrava

Marek MatějkaBernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství, Akademie věd, Praha 

Marek Matějka, Od orgasmu k oligarchii aneb jak klín vrazil klín mezi národy, Cross Club, Praha

Marek Matějka, Friedrich Nietzsche - hlasatel morálky o nadčlověku aneb Zarathrustra versus eugenika Třetí říše, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Význam zvolení Baracka Husseina Obamy pro současné Spojené státy americké, PEN klub, Praha

Marek Matějka, Spojené státy americké před a po Obamovi aneb konec waspovství?, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Aristoteles a jeho "objevení" středověkem, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Bernard Bolzano - sociální myslitel, Evropský kulturní klub, Praha

Marek Matějka, Friedrich Nietzsche - hlasatel morálky o nadčlověku aneb Zarathustra versus eugenika, sál Paderewski, Karlovy Vary

Marek Matějka, Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem politické ekonomie?, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem politické ekonomie?, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, O mužích a ženách aneb úhlavní (ne)přátelé?, VŠFS, Praha

Marek Matějka, O mužích a ženách aneb úhlavní (ne)přátelé?, Měststký kulturní dům Říčany, Říčany u Prahy

Marek Matějka, Česká filosofie XIX. století aneb období mladého Tomáše Masaryka bez Masaryka, PEN Klub, Praha

Marek Matějka,  Spojené státy americké před a po Obamovi aneb konec waspovství?, FutureCon, Chotěboř

Marek Matějka, Machiavelistické etudy, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Machiavelistické etudy, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, Od Adama Smitha k Lehman brothers aneb reflexe hospodářské deprese coby důsledek krize ekonomického liberalismu?PEN Klub, Praha

Marek Matějka, O ženách, které otřásly světem aneb vážně i nevážně o ženách, na které dějiny nezapomněly, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, Umění negociace aneb jak přesvědčit nepřesvědčitelné o nepřesvědčitelném, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, O ženách, které otřásly světem II aneb vážně i nevážně o ženách, na které dějiny nezapomněly, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, Kapitál Karle marxe očima Francise Wheena v reflexi Marka Matějky, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, O ženách, které otřásly světem aneb vážně i nevážně o ženách, na které dějiny nezapomněly, VŠFS, Praha

Marek Matějka, O ženách, které otřásly světem aneb vážně i nevážně o ženách, na které dějiny nezapomněly II, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, O ženách, které otřásly světem aneb vážně i nevážně o ženách, na které dějiny nezapomněly II, VŠFS, Praha

Marek Matějka, Sňatková diplomacie Otce vlasti, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, Niccoló Machiavelli aneb technologie moci jako věčné afrodiziakum?, Evropský kulturní klub, Praha

Marek Matějka, Interpretace politické teorie Niccola Machiavelliho s podtitulem analýza výsledků prvního kola prezidentských voleb v ČR v roce 2013 z pohledu aplikací machiavelismu, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, Čeští filosofové 19. století, Evropský kulturní klub, Praha

Marek Matějka, Co vy na to, pane Gutenbergu?, VOŠ a SOŠ Grafická, Praha

Marek Matějka, Co vy na to pane Gutenbergu?, PEN Klub, Praha

Marek Matějka, Leninovy "Parníky filosofů" - náboženský myslitel a filosof Nikolaj Berdjajev exulantem, PEN Klub, Praha

Peter Zamarovský, Nekonečno, PEN Klub, Praha

Peter Zamrovský, O nekonečnu nejen z pohledu matematiky, VŠFS, Praha

Peter Zamarovský, Proč je v noci tma?, VŠFS, Praha

Peter Zamarovský, Proč je v noci tma?, PEN Klub, Praha

Peter Zamarovský, Proč je v noci tma?, Evropský kulturní klub, Praha

Peter Zamarovský, Lze redukovat fyziku na biologii?, PEN Klub, Praha

Peter Zamarovský, O kosmologii ve Vatikánu, PEN Klub, Praha

Peter Zamarovský, Determinismus jako problém přírodních věd a filosofie vědy, PEN Klub, Praha

Renata Landgráfová, Egyptské hieroglyfy a antické paměti, PEN Klub, Praha

Renata Landgráfová, Egyptská magie na střetu kultur, PEN Klub, Praha

Renata Landgráfová, Zrod individuality ve starém Egyptě: životopisné nápisy ve Střední říši, PEN Klub, Praha

Renata Landgráfová, Nové české objevy v Abúsíru; Návod na přípravu mumie, PEN Klub, Praha

Renata Landgráfová, Nové české objevy v Abúsíru; Návod na přípravu mumie, VŠFS, Praha

Renata Landgráfová, Egyptské hieroglyfy: vývoj, rozkvět a posmrtný život egyptského písma v okultní tradici západního světa, VŠFS, Praha

Luděk Nezmar, Vznik ekonomické krize, PEN Klub, Praha

Luděk Nezmar, Vznik ekonomické krize, VŠFS, Praha

Luděk Nezmar, Protestantismus jako základ kapitalismu aneb kultura jako ekonomický fenomén, PEN Klub, Praha

Luděk Nezmar, Protestantismus jako základ kapitalismu aneb kultura jako ekonomický fenomén, VŠFS, Praha

Miroslav Kutílek, Jak jsem se živil půdou - od empirie k teorii v půdní fyzice, PEN Klub, Praha

Miroslav Kutílek, Vliv změn klimatu na vývoj a zánik civilizací, PEN Klub, Praha

Miroslav Kutílek, Adaptabilita Homo sapiens, PEN Klub, Praha