Archiv

 

V této rubrice lze sledovat historii akcí pořádaných ACEV. Vedle přehledu zrealizovaných přednášek je publikována i historie pořádaných akcí obecně prospěšnou společností ACEV. Pro úplnost uvádíme i namátkový výběr akcí, které byly realizovány osobami spjatými s ACEV před jeho formálním založením v roce 2013. ACEV je pokračovatelem v pořádání akcí daného druhu. Vycházíme z dlouholetých nejlepších tradic osvětových aktivit našich klíčových lektorů.