Organizační struktura

 

Organizační struktura Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání, o.p.s. vychází ze základní definice činností realizovaných dle Zakladatelské smlouvy a zapsaných do Rejstříku obecně prospěšných společností. Optimalizace organizační struktury probíhá průběžně v závislosti na rozvoji aktivit obecně prospěšné společnosti. 

Organizační struktura apagoga.pptx (172172).

 

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“ (David Hume)