Zakladatel

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání je filosof a vysokoškolský pedagog Marek Matějka. V oblasti profesního vzdělávání působí od roku 1990 a osobně zrealizoval cca 1300 kurzů z oblasti podnikového managementu a sociálně-psychologických dovedností.

Obecně prospěšnou společnost založil pro rozvoj a podporu dosavadních vzdělávacích aktivit předně osvětového charakteru. Ročně realizuje desítky osvětových přednášek pro širokou veřejnost na území celé České republiky, viz Slovo zakladatele. Věnuje se zejména přednáškám z filosofie a historie. Dlouhodobě se angažuje ve společenskovědní sekci Českého klubu skeptiků Sisyfos a Evropském kulturním klubu.

Kontakt: matejka@acev.eu