Management

 

Správní rada ACEV, o.p.s., zastoupená jejím předsedou, svým rozhodnutím jmenovala ředitelem ACEV, o.p.s. Marka Matějku.

Ze zákona ředitel o.p.s. je rovněž statutárním orgánem ACEV, o.p.s.

 

kontakt: reditel@acev.cz

             reditel@acev.eu

 

Management společnosti tvoří její ředitel.