Lidé

Hlavním a rozhodujícím předpokladem úspěchu veškeré lidské činnosti včetně podnikání jsou lidé. Na konkrétních osobnostech stojí i aktivity ACEV. Můžeme odpovědně prohlásit, že jsou to právě lidé v ACEV, kteří tvoří největší hodnotu této společnosti. Vysoce kvalifikovaní, profesně zkušení a morálně kredibilní jedinci jsou páteří všech aktivit společnosti. ACEV si zakládá na maximální profesionalitě a dobrém jménu. Těmto axiomům se nelze zpronevěřit za žádnou cenu a za žádných okolností!