Hodnoty

 

Vzhledem k zakladatelově dlouhodobému pedagogickému působení ve výchově mládeže k eticky orientovanému chování a jednání jsou hodnoty ACEV jasné a neměnné. Ke klíčovým hodnotám řadíme:

P ... Pravda, Pomoc, Profesionalita, Preciznost, Perspektivnost

E ... Ekonomičnost, Efektivnost, Elegance, Erudice, Excelence

S ... Suverénnost, Spolehlivost, Systémovost, Spokojenost, Stabilnost.