Cíle

 

Mezi hlavní cíle ACEV patří:

  • podpora vzdělanosti široké veřejnosti v ČR,
  • podpora principů občanské a vzdělanostní společnosti,
  • profesionalizace podnikových činností nekomerčních i komerčních subjektů,
  • podpora jejich vzájemné spolupráce.

Specifickým cílem je navrátit interpersonální komunikaci a sociální interakci do původní podoby, tedy osobní formy. Vystavět proti modernímu trendu elektronické komunikace přirozenou osobní komunikaci, a to včetně přímé osobní výuky s minimalizováním různých e-learningových forem vzdělávání. Návrat k historicky osvědčeným formám a tradicím.

Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání, o.p.s. je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním osvětových, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o realizaci osvětových přednášek pro veřejnost a profesně orientovaných "in-house" a "off-house" kurzů a vzdělávacích programů, dále zprostředkováním odborných konzultací a vydávání publikací pro osvětové a vzdělávací účely.