O projektu

 

Tento projekt vznikl se záměrem aktivně se podílet na šíření vzdělanosti napříč tuzemskou populací a všemi generacemi. K jedněm z hlavních cílů patří návrat k přirozenému stavu věcí, minimalizování negativních dopadů tzv. technicko-technologické civilizace, vyzdvihování významu přirozené mezilidské komunikace namísto pobytu ve virtuálním světě tzv. kyberprostoru.

Chceme se pokusit znovuetablovat běžné sociální kompetence pro každodenní život a podporovat principy sekulární pluralitní občanské společnosti včetně takových "reliktů minulosti", jako je angažované vlastenectví či čestnost jednání.