Uvítáme spolupráci

24.01.2018 00:00

Uvítáme spolupráci s právnickými subjekty soukromého i veřejného sektoru, ale i fyzickými osobami, které by svým příspěvkem pomohly rozvoji financování obecně prospěšných aktivit ACEV. Vedle klasického sponzoringu či daru jsme rádi i za jakoukoli další, byť nefinanční pomoc. Podrobnosti poskytne ředitel ACEV (reditel@acev.cz). Děkujeme vám za zájem o spolupráci a podporu dobré věci.

(MM)