Bankovní spojení

 

ACEV využívá pro bezhotovostní platební styk služeb Fio banka, a.s. (www.fio.cz)

ACEV zřídil dva korunové účty. Jeden je určen pro běžné podnikání společnosti, druhý je zřízen pro obecně prospěšné činnosti. Účet pro obecně prospěšné činnosti je tzv. transparentním účtem.

Transparentní účet je určen zejména pro platbu členských příspěvků Klubu ACEV, dále pak pro zasílání finančních darů, případně sponzorských příspěvků či jiných finančních prostředků určených cíleně pro pokrytí nákladů spojených s obecně prospěšnými aktivitami ACEV.

Číslo transparentního účtu je: 2900439376 / 2010.

 

Běžný podnikatelský účet je určen pro běžné podnikání ACEV v souladu se Zakladatelskou listinou.

Číslo běžného podnikatelského účtu je: 2200439375 / 2010.

 

Za jakékoli finanční dary ve prospěch transparentního účtu ACEV předem děkujeme.