Síň slávy

 

Síň slávy

 

Síň slávy ACEV je určena jako místo symbolického významu. Je určena pro významné osobnosti tuzemské vědy a techniky, ale i kultury a umění, které průkazným způsob posunuly lidské poznání o kus vpřed, anebo se zásadní měrou podílely na popularizaci vědy a techniky. Automaticky se členy Síně slávy stávají osobnosti z pořadu Křeslo pro hosta. Vedle odborných a akademických zásluh jsou důležitým předpokladem i morální profily oceněných osobností. Aniž bychom chtěli evokovat historické akty podobného oceňování (Signum laudis apod.), jsme přesvědčeni, že podobných symbolických čestných ocenění zasloužilých osobností je zapotřebí a že podporují jak motivaci mladých lidí, tak přirozenou morální integritu. Nutno přiznat, že název ocenění nebyl vybrán náhodně, skutečně má asociovat s trochou snad neskromné nadsázky všem známé ocenění, ale zcela nepochybně si ho ocenění laureáti zasluhují. Je nám ctí, že můžeme nabídnout členství v klubu "nobilistů" všem těm, kteří namísto slovy mluví svými skutky. Blahopřejeme vám!

 

Laureáti PRIX NOBILIS:

 

- prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., pedolog a půdní fyzik, popularizátor vědy (31. 10. 2013) - (†2016)

- prof. MUDr. Tomáš Radil, DrSc., neurofyziolog a psycholog, popularizátor tématiky holocaustu (22. 01. 2014)

- prof. MgA. Jiří Svoboda, filmový a divadelní režisér (25. 02. 2014)