Zdroje

 

O způsobech a zdrojích financování činnosti ACEV, o.p.s. pojednává Článek XI. Zakladatelské listiny  (Hospodaření společnosti). V zásadě zdroje financování tvoří:

  • přřijaté dary a sponzorské příspěvky,
  • granty,
  • dotace,
  • fondy společnosti,
  • příjmy z výkonu vlastní činnosti,
  • ostatní příjmy.

Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

Společnost vede účetnictví, roční účetní závěrku ověřuje dozorčí rada.

Společnost ověří svou řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu auditorem tehdy, pakliže:

  • je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč,
  • je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, kdy takto získané finanční prostředky ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč.