2017

 

Výroční zpráva bude zveřejněna v termínu vyplývajícím ze zákona a Zakladatelské listiny v první polovině roku 2018.