Výroční zpráva

 

Výroční zpráva je zveřejňována v souladu se Zakladatelskou listinou a zákonem 248/1995 Sb. O obecně prospěšných společnostech.