Hospodářský výsledek

 

Hospodářský výsledek za rok 2016 je k dispozici u ředitele o.p.s. v souladu se Zakladatelskou listinou a zákonem O obecně prospěšných společnostech.