V této rubrice přinášíme fotografie z života ACEV, a to jak z přednášek, tak například i fotografie publikací, jejichž autory jsou osoby spjaté s ACEV, nejčastěji z řad přednášejících a lektorů.