"Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

(David Hume)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 28. dubna 2018 se uskutečnila plánovaná poznávací vycházka po dejvické Hanspaulce. Počasí vyšlo doslova pohádkově. Pravidelní účastníci se seznámili s dalšími půvabnými místy a architektonickými skvosty Prahy. Díky prodlouženému víkendu byla tentokráte účast spíše komorní. Vzhledem k žádostem o opakování v nějakém dohledném termínu ještě do letních prázdnin bude možná vycházka po Hanspaulce zopakována. Děkuji všem za účast a těším se na setkání při další vycházce. Koncem léta se vydáme za tajemstvími zapomenutých pražských, zejména pravobřežních průchodů a dvorků.

marmat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prosinci 2018 (6.12.) se uskuteční přednáška Marka Matějky v Evropském kulturním klubu věnovaná 170. výročí úmrtí velikána českých dějin - Bernarda Bolzana. Přednáška naváže na předešlé přednášky autora věnovaných různým oblastem činnosti tohoto génia 18. století. Bernard Bolzano zemřel ve stejný den (18. 12.) jako Václav Havel, jen o 163 let dříve. O podrobnostech budete včas informováni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V říjnu 2018 se uskuteční přednáška Marka Matějky v Klubu seniorů při ČVUT věnovaná Niccolo Machiavellimu a jeho přesahům do současnosti. Název přednášky Machiavelistické etudy. Předpokládaný termín je 4. 6. 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právě byl zveřejněn návrh přednášek pro první pololetí roku 2018. Můžete se těšit například na přednášku:

Bernard Bolzano – geniální český vlastenec v centru mocnářství

Anotace: Přednáška podrobně rozebírá život jednoho z největších géniů českých dějin vědy. Přibližuje Bolzana nejen jako skvělého matematika a logika, ale i jako člověka s výrazným sociálním myšlením i coby člověka velmi pobožného, který založil tradici českých racionálních teologů. Současně se jedná o zasazení do kontextu konce 18. a první poloviny 19. století v habsburském Rakousku. V letošním roce si připomeneme 170. výročí úmrtí této významné osobnosti českých dějin. Autor se zaměří i na rozdíly mezi národním a nadnárodním principem pojetí sdílených evropských dějin. Bernard Bolzano jako „první občan Evropské unie“. Další podrobnosti o chystaných přednáškách naleznete zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcete-li se stát členy Klubu ACEV, případně máte-li zájem o bližší informace k možné finanční i nefinanční pomoci této obecně prospěšné společnosti, obraťte se na ředitele ACEV. Rádi vám poskytneme potřebné informace. 

Nabízíme možnost spolupráce při oganizaci vzdělávacích akcí napříč celou Českou republikou.

vedení ACEV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dámy a pánové,

společnost Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání, o.p.s. (dále jen ACEV) vyvíjí aktivity na celém území České republiky. ACEV se předně zaměřuje na rozvoj všeobecné vzdělanosti a podporu rozvoje občanské společnosti. K stěžejním cílům patří popularizace vědy a filosofie.

Vedle klasických osvětových přednášek se věnujeme kurzům pro širokou věřejnost například v oblasti zvyšování finanční gramotnosti tuzemské populace, aby nedocházelo k masivnímu propadaní se občanů do dluhových pastí. Pro ženy na mateřské dovolené, případně rodiče (muže i ženy) na rodičovské dovolené realizujeme zajímavé přednášky a kurzy, které umožní mnohdy "kvalifikačně dočasně izolovaným" rodičům být ve středu vývoje a pokroku v daných oborech lidské činnosti. Mateřství nemá býti trestem, nýbrž radostí!

Působíme na celém území ČR.

 

Plánujeme osvětové přednášky v krajských městech ČR, ale i v místech, která projeví zájem o naši činnost, byť nepatří zrovna mezi správní centra krajů naší republiky. Velmi rádi zavítáme i do míst, která jsou historicky spjatá s kulturním významem našich dějin, případně s působením vysokých škol v daném regionu. Máte-li zájem o přednášky z různých vědních oborů v podání uznávaných odborníků, nebo byste s námi rádi spolupracovali ve vašem regionu, neváhejte nás kontaktovat.

S přátelským pozdravem

vedení ACEV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter bez vzdělání než vzdělance bez charakteru.“ (Leonardo Da Vinci)

"Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních." (Marie von Ebner-Eschenbachová)

 

V knižní distribuci se objevila zajímavá publikace: MÜNKLER, Herfried. Němci a jejich mýty. Přeložila: Jana ZOUBKOVÁ. V Praze: Rybka Publishers, 2017. ISBN 978-80-87950-40-1, kterou lze jen vřele doporučit čtenářské pozornosti příznivců a přátel vzdělanosti.